Styrelse Folkets Hus

Ordinarie ledamöter 2016

Ordförande
Joakim Sjöling
j.sjoling@gmail.com

Kassör
Hans Norén
hasseman66@live.se

Christer Lidström
lidstrom.vbg@gmail.com

Helena Löhman
helena.lohman@outlook.se

Anna-Maria Gustafsson
anna-mariagustafsson@hotmail.com

Personalrepresentant ordinarie
Sari Frisk
sari@folketshusvanersborg.se

Revisor
Magnus Cassel
fam.cassel@telia.com

Revisor

RevisorJohanna Olsson
jo_hanna77@hotmail.com

Revisorsersättare
Roland Stegeröd
roland.rullen@gmail.com

Revisorsersättare
Madelaine Karlsson
madelaine.karlsson@telia.com

Lotta Sjöholm (sekreterare) 
lotta@folketshusvanersborg.se

Share...