Musikern

Musikern är en mindre lokal som passar bra för det lilla mötet eller som grupparbetsrum i samband med större arrangemang.

Yta: 25 kvadratmeter
Kapacitet: 
Biosittning: 20 personer
Konferenssittning: 14 personer
U-sittning: 14 personer

Share...