Föreläsning

Ta makten över din stress

ONSDAG 9 SEPT KL. 18.30
TA MAKTEN ÖVER DIN STRESS
VÄNERSBORGS TEATER

EN FÖRELÄSNING OM STRATEGIER FÖR ETT LIV I BALANS

* Känner du dig stressad?
* Har du svårt att få allt att gå ihop?
* Undrar du vad forskningen säger om stress?

Forskarna är överens om att vi kan förebygga dagens stress och utbrändhet. Det första steget är att skaffa rätt kunskaper, verktyg och insikter om ämnet.

Share...

Prenumerera på RSS - Föreläsning