Lars Gardebrandt, djur och naturmålare.
Lars är född i Karlstad men vänersborgare sedan ungdomen. Han är till största delen självlärd, men har gått ett antal kurser i olje- och akvarellmåleri. Han har haft flera separatutställningar och deltagit i många samlingsutställningar sedan början på 1990 talet, och även illustrerat för olika tidningar.

14 nov 17:00

Share...